Ni Hao Ma kỷ niệm 100% học viên hoàn thành HSK với một buổi lễ đáng nhớ

Tại Ni Hao Ma, chứng kiến những thành tựu xuất sắc của các học viên chăm chỉ là niềm vui to lớn của đội ngũ trung tâm. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng 100% học viên của chúng tôi đã xuất sắc trong bài kiểm tra HSK, thể hiện sự tiến bộ và […]

Ni Hao Ma kỷ niệm 100% học viên hoàn thành HSK với một buổi lễ đáng nhớ Read More »