Văn hoá

Lễ Hội Thuyền Rồng Tại Trung Quốc

Hãy cùng tìm hiểu về một trong những ngày hội văn hóa thú vị của Trung Quốc – Lễ hội Thuyền Rồng và xem những hoạt động nào thường...