Các Dấu Câu Thông Dụng Trong Tiếng Trung

Tiếng Trung cũng có nhiều loại dấu câu như bao ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, hình dáng hay cách dùng của chúng có thể có một số khác biệt so với tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Hãy cùng Ni Hao Ma tìm hiểu qua bài viết này nhé.

I. Dấu chấm

Hình dạng của dấu chấm trong tiếng Trung sẽ hơi khác so với dấu chấm trong tiếng Anh, nhưng chức năng của chúng đều giống nhau.

II. Dấu phẩy

Trong các câu tiếng Trung, dấu phẩy có cách dùng tương tự như trong tiếng Anh. Tuy nhiên dấu phẩy này không thể sử dụng để liệt kê một danh sách, đây quả là một điểm khác biệt đáng kể. Tiếng trung có một loại dấu câu khác dùng cho mục đích này.

III. Dấu chấm chéo

Như đã đề cập ở trên, khi bạn muốn chia tách các cụm từ để liệt kê một danh sách, bạn cần phải dùng dấu chấm chéo thay cho dấu phẩy thông thường.

IV. Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép có hình dạng hoàn toàn khác nhau giữa cách viết của tiếng Trung Giản thể và Phồn thể. Trong tiếng Trung giản thể, dấu này có định dạng giống như trong tiếng Anh: “… ‘…’ …”. Tuy nhiên trong tiếng Trung phồn thể, dấu ngoặc kép được thay thế bằng dấu ngoặc như sau: 「 …『…』… 」.

V. Dấu hai chấm

VI. Dấu chấm phẩy

VII. Dấu chấm hỏi

VIII. Dấu chấm than

IX. Dấu ngoặc đơn

X. Dấu tựa

Loại dấu câu này được sử dụng cho các tiêu đề sách, phim và các tiêu đề khác, vì vậy dấu tựa có nghĩa đen là “dấu tựa sách”. Dấu tựa được sử dụng theo cặp và có chiều cao bằng với một chữ cái bình thường.

XI. Dấu chấm lửng

Dấu chấm lửng được thể hiện trong tiếng Trung Quốc bằng sáu dấu chấm, khác với ba dấu chấm trong tiếng Anh.

XII. Dấu chấm giữa

Đối với tên riêng nước ngoài (không phải Hán tự gốc), Tiếng Trung sẽ viết phân tách các ký tự trong tên riêng đó bằng một dấu chấm ở giữa. Dấu chấm giữa được sử dụng ngăn cách giữa tên, đệm và họ khi dịch từ tiếng nước ngoài sang Hán tự.