Học Từ Vựng tiếng Trung Chủ Đề Quà Tặng

Hôm nay, Ni Hao Ma sẽ giới thiệu với các bạn một số từ vựng trong chủ đề quà tặng.

Từ vựng và gợi ý ý tưởng quà tặng:

Sau đây là một số cách diễn đạt thông dụng: